مسابقه پیش بینی گروه بندی جام جهانی روسیه 2018

شرکت کنندگان عزیز،
با تشکر از حضور شگفت انگیز شما در این مدت کوتاه.

نتیجه مسابقه قرعه کشی مشخص شد. امتیازات بسیار نزدیک بود و نفر اول تنها با برتری 1 امتیاز برنزی به عنوان نخست رسید. در ادامه میتوانید جایگاه تمامی کاربران و پیش بینی های آنها را مشاهده کنید.
همچنین با جستجوی شماره تلفن همراه خود جایگاه و نتیجه پیش بینی خود را مشاهده کنید.

دوستان و کاربران عزیز، در نظر داشته باشید که جایگاه تیم ها در گروه بندی بر اساس سید بندی اولیه فیفا در نظر گرفته شده است.

 1. نفر اول: حسین جاگرو
 2. نفر دوم: روحی
 3. نفر سوم: amir kian

تعاریف امتیازات:

 1.  امتیاز طلایی = تعداد جایگاه های درست بیشتر
 2.  امتیاز نقره ای = تعداد گروه هایی با 4 پیش بینی درست
 3.  امتیاز برنزی = تعداد گروه هایی با 3 پیش بینی درست

نحوه مشخص شدن برنده مسابقه:

 1. • امتیاز طلایی بیشتر
  (پیش بینی صحیح تعداد بیشتری از جایگاه ها)
 2. • امتیاز نقره ای بیشتر
  (در صورت مساوی بودن کاربران در مورد اول، برنده ها از بین کاربرانی که تعداد گروه کامل بیشتری را بدرستی پیش بینی کرده باشند)
 3. • امتیاز برنزی بیشتر
  (در صورت مساوی بودن کاربران در مورد دوم، برنده ها از بین کاربرانی که تعداد 3 تیم درست در هر گروه بیشتری را بدرستی پیش بینی کرده باشند)گروه بندی جام جهانی 2018 روسیه

جایگاه نام پیش بینی ها
1 حسین جاگرو
A
rus
eng
sen
pan
B
por
esp
egy
aus
C
fra
per
den
nga
D
arg
mex
isl
jpn
E
ger
uru
crc
ksa
F
bra
cro
swe
mar
G
bel
col
ira
srb
H
pol
sui
tun
kor
12 0 1
2 روحی
A
rus
eng
crc
kor
B
por
cro
ira
pan
C
arg
esp
sen
aus
D
fra
uru
isl
nga
E
bra
sui
den
jpn
F
ger
mex
egy
ksa
G
bel
col
swe
mar
H
pol
per
tun
srb
12 0 0
3 amir kian
A
rus
esp
egy
ksa
B
arg
sui
ira
srb
C
bel
uru
tun
kor
D
fra
eng
isl
nga
E
ger
cro
sen
aus
F
por
mex
den
mar
G
bra
per
crc
pan
H
pol
col
swe
jpn
11 0 2
4 حیدری
A
rus
esp
egy
ksa
B
bra
eng
ira
nga
C
bel
mex
tun
aus
D
arg
sui
isl
mar
E
fra
uru
swe
kor
F
ger
cro
sen
srb
G
pol
per
crc
pan
H
por
col
den
jpn
11 0 1
5 EFTBB
A
rus
uru
crc
ksa
B
bra
esp
ira
srb
C
fra
col
swe
aus
D
arg
eng
isl
mar
E
bel
mex
tun
kor
F
ger
sui
sen
jpn
G
pol
cro
egy
pan
H
por
per
den
nga
11 0 1
6 ALISTUTA
A
rus
cro
egy
ksa
B
arg
sui
swe
mar
C
bel
per
den
nga
D
pol
eng
ira
srb
E
bra
esp
crc
jpn
F
ger
uru
sen
pan
G
fra
mex
tun
kor
H
por
col
isl
aus
11 0 1
7 محمد سجاد
A
rus
mex
tun
srb
B
bel
cro
ira
nga
C
ger
per
swe
mar
D
arg
esp
egy
ksa
E
bra
sui
isl
jpn
F
por
eng
den
kor
G
fra
uru
crc
pan
H
pol
col
sen
aus
11 0 1
8 عبداله
A
rus
uru
egy
jpn
B
fra
eng
crc
mar
C
pol
per
tun
aus
D
arg
esp
ira
srb
E
bra
cro
swe
kor
F
bel
mex
isl
ksa
G
por
sui
sen
pan
H
ger
col
den
nga
11 0 1
9 sabooori
A
rus
sui
egy
ksa
B
ger
mex
tun
aus
C
fra
col
ira
pan
D
arg
eng
den
kor
E
bra
cro
crc
srb
F
por
esp
sen
jpn
G
bel
uru
swe
mar
H
pol
per
isl
nga
10 0 2
10 وحید علی محمدی
A
rus
eng
crc
nga
B
por
sui
sen
kor
C
arg
cro
egy
ksa
D
pol
uru
ira
mar
E
bra
col
isl
srb
F
ger
mex
swe
jpn
G
bel
esp
tun
pan
H
fra
per
den
aus
10 0 2
11 Saeed
A
rus
col
isl
pan
B
por
sui
crc
ksa
C
fra
per
den
nga
D
arg
esp
egy
srb
E
pol
uru
ira
mar
F
bra
cro
swe
aus
G
ger
mex
tun
kor
H
bel
eng
sen
jpn
10 0 1
12 علی اصغر
A
rus
esp
egy
aus
B
por
uru
crc
kor
C
bra
sui
ira
srb
D
arg
cro
isl
ksa
E
fra
eng
swe
mar
F
pol
mex
sen
jpn
G
ger
per
tun
pan
H
bel
col
den
nga
10 0 1
13 كريس
A
rus
mex
ira
nga
B
ger
eng
swe
kor
C
bra
col
crc
aus
D
arg
uru
isl
srb
E
por
sui
den
mar
F
fra
cro
tun
ksa
G
bel
esp
egy
pan
H
pol
per
sen
jpn
10 0 1
14 علی
A
rus
uru
egy
kor
B
arg
eng
sen
aus
C
bra
per
den
jpn
D
fra
cro
ira
mar
E
bel
col
tun
srb
F
ger
mex
isl
ksa
G
pol
esp
crc
pan
H
por
sui
swe
nga
10 0 1
15 pouryagh
A
rus
sui
tun
jpn
B
ger
esp
ira
pan
C
pol
col
den
aus
D
bra
cro
isl
nga
E
arg
mex
egy
srb
F
por
per
swe
ksa
G
fra
uru
sen
kor
H
bel
eng
crc
mar
10 0 1
16 سیاهمزگی
A
rus
esp
egy
aus
B
por
per
sen
kor
C
fra
sui
ira
mar
D
bra
cro
isl
srb
E
arg
eng
swe
pan
F
ger
uru
tun
ksa
G
bel
mex
den
jpn
H
pol
col
crc
nga
10 0 0
17 یوزاایرانی
A
rus
sui
egy
pan
B
bel
uru
tun
ksa
C
arg
per
ira
mar
D
por
cro
den
nga
E
ger
mex
crc
srb
F
fra
col
swe
aus
G
pol
eng
sen
kor
H
bra
esp
isl
jpn
10 0 0
18 حسن مروتی
A
rus
mex
egy
jpn
B
por
esp
ira
mar
C
fra
uru
swe
kor
D
pol
eng
den
pan
E
ger
per
crc
nga
F
bel
col
sen
aus
G
arg
cro
tun
srb
H
bra
sui
isl
ksa
9 1 0
19 Alishiba
A
rus
uru
ira
mar
B
bra
eng
tun
aus
C
bel
col
isl
kor
D
arg
cro
swe
nga
E
ger
mex
egy
srb
F
fra
per
den
pan
G
por
sui
crc
ksa
H
pol
esp
sen
jpn
9 0 2
20 milano
A
rus
cro
tun
kor
B
por
per
sen
ksa
C
pol
mex
den
mar
D
bel
col
ira
nga
E
bra
eng
crc
srb
F
ger
uru
isl
pan
G
arg
esp
swe
aus
H
fra
sui
egy
jpn
9 0 1
21 Mahdiaero
A
rus
eng
crc
ksa
B
bra
esp
ira
mar
C
fra
mex
tun
jpn
D
bel
per
egy
srb
E
pol
uru
swe
aus
F
ger
col
isl
nga
G
arg
sui
den
pan
H
por
cro
sen
kor
9 0 1
22 یوسف
A
rus
per
egy
ksa
B
ger
col
ira
mar
C
bra
eng
isl
kor
D
por
esp
sen
aus
E
arg
sui
tun
srb
F
bel
mex
swe
jpn
G
pol
uru
crc
nga
H
fra
cro
den
pan
9 0 1
23 پرسپولیس
A
rus
cro
isl
mar
B
pol
uru
tun
pan
C
por
per
egy
srb
D
bra
esp
den
nga
E
ger
mex
crc
ksa
F
fra
sui
ira
kor
G
arg
eng
swe
aus
H
bel
col
sen
jpn
9 0 1
24 فاطمه
A
rus
sui
ira
pan
B
fra
uru
egy
srb
C
ger
col
den
kor
D
bra
cro
isl
nga
E
bel
per
sen
ksa
F
arg
esp
swe
mar
G
pol
eng
tun
aus
H
por
mex
crc
jpn
9 0 1
25 احمد
A
rus
uru
ira
mar
B
bel
esp
tun
kor
C
fra
mex
den
aus
D
pol
eng
egy
jpn
E
por
col
crc
srb
F
arg
sui
sen
ksa
G
bra
cro
swe
pan
H
ger
per
isl
nga
9 0 1
26 مرتضی
A
rus
col
egy
jpn
B
ger
uru
tun
ksa
C
bel
esp
isl
kor
D
arg
cro
ira
nga
E
bra
mex
swe
srb
F
fra
sui
crc
aus
G
por
per
sen
pan
H
pol
eng
den
mar
9 0 1
27 نوید
A
rus
eng
egy
ksa
B
bra
esp
swe
jpn
C
arg
cro
sen
kor
D
bel
col
isl
mar
E
ger
mex
ira
srb
F
fra
uru
den
nga
G
por
sui
tun
pan
H
pol
per
crc
aus
9 0 1
28 Armin 97
A
rus
sui
egy
ksa
B
fra
eng
ira
mar
C
bra
esp
swe
jpn
D
arg
cro
crc
kor
E
ger
uru
den
aus
F
bel
col
tun
srb
G
por
mex
isl
nga
H
pol
per
sen
pan
9 0 1
29 angas
A
rus
uru
isl
ksa
B
pol
per
ira
mar
C
ger
sui
tun
srb
D
bra
cro
egy
jpn
E
por
mex
swe
kor
F
bel
eng
den
nga
G
arg
esp
crc
pan
H
fra
col
sen
aus
9 0 1
30 ahts1988
A
rus
col
egy
aus
B
por
cro
tun
kor
C
bra
eng
sen
srb
D
arg
sui
isl
nga
E
pol
esp
crc
mar
F
bel
mex
ira
pan
G
fra
uru
swe
ksa
H
ger
per
den
jpn
9 0 1
31 Ashkannazari
A
rus
sui
crc
ksa
B
bra
eng
egy
pan
C
pol
col
ira
srb
D
arg
esp
isl
nga
E
ger
mex
den
jpn
F
fra
uru
swe
kor
G
por
cro
tun
aus
H
bel
per
sen
mar
9 0 1
32 ززززز
A
rus
eng
egy
ksa
B
arg
sui
isl
nga
C
bra
cro
crc
mar
D
bel
col
swe
kor
E
por
per
ira
srb
F
fra
mex
den
aus
G
pol
esp
tun
pan
H
ger
uru
sen
jpn
9 0 1
33 milad
A
rus
eng
egy
jpn
B
ger
col
sen
pan
C
arg
per
swe
srb
D
por
cro
isl
nga
E
bra
sui
den
kor
F
pol
esp
ira
mar
G
bel
mex
crc
aus
H
fra
uru
tun
ksa
9 0 1
34 y.n.k
A
rus
mex
egy
jpn
B
por
esp
den
mar
C
ger
col
isl
pan
D
arg
cro
crc
ksa
E
pol
uru
ira
srb
F
bra
eng
tun
nga
G
fra
per
swe
aus
H
bel
sui
sen
kor
9 0 1
35 میلاد
A
rus
uru
den
jpn
B
bra
eng
swe
ksa
C
pol
esp
egy
aus
D
por
sui
ira
mar
E
arg
cro
crc
nga
F
fra
mex
sen
kor
G
bel
per
tun
srb
H
ger
col
isl
pan
9 0 0
36 سیدهادی
A
rus
eng
isl
kor
B
pol
sui
swe
nga
C
bra
uru
den
aus
D
ger
esp
tun
ksa
E
por
cro
crc
srb
F
arg
mex
sen
mar
G
fra
per
ira
pan
H
bel
col
egy
jpn
9 0 0
37 Moradi
A
rus
mex
egy
aus
B
ger
esp
ira
pan
C
arg
per
sen
kor
D
bra
eng
crc
nga
E
pol
col
den
srb
F
bel
uru
swe
jpn
G
fra
sui
tun
ksa
H
por
cro
isl
mar
9 0 0
38 نيما محبوب
A
rus
eng
ira
mar
B
bra
uru
egy
pan
C
por
col
den
aus
D
arg
esp
isl
jpn
E
fra
cro
swe
nga
F
pol
mex
crc
ksa
G
bel
sui
tun
srb
H
ger
per
sen
kor
9 0 0
39 امیر
A
rus
esp
egy
jpn
B
bra
sui
ira
nga
C
bel
col
den
pan
D
arg
mex
sen
srb
E
ger
eng
crc
ksa
F
fra
per
swe
mar
G
por
cro
tun
kor
H
pol
uru
isl
aus
9 0 0
40 مهدی صیفی
A
rus
eng
egy
kor
B
ger
uru
ira
mar
C
arg
sui
tun
aus
D
bra
esp
sen
ksa
E
fra
col
isl
jpn
F
por
mex
swe
nga
G
bel
cro
crc
srb
H
pol
per
den
pan
9 0 0
41 masoudrst
A
rus
esp
egy
srb
B
ger
uru
ira
mar
C
bel
eng
tun
ksa
D
arg
sui
swe
aus
E
bra
cro
sen
pan
F
por
col
den
kor
G
fra
per
isl
nga
H
pol
mex
crc
jpn
9 0 0
42 طهرانی
A
rus
col
egy
srb
B
arg
mex
isl
ksa
C
bel
eng
crc
aus
D
fra
cro
sen
pan
E
bra
sui
ira
mar
F
ger
uru
swe
jpn
G
por
per
den
kor
H
pol
esp
tun
nga
9 0 0
43 ایرانیم
A
rus
uru
tun
jpn
B
bra
esp
sen
ksa
C
bel
cro
crc
nga
D
arg
sui
swe
kor
E
fra
col
ira
srb
F
ger
per
den
aus
G
por
eng
egy
pan
H
pol
mex
isl
mar
9 0 0
44 امیدnj
A
rus
col
ira
srb
B
arg
eng
swe
ksa
C
fra