فوتبال زون
گروه تبلیغاتی آدورا

ورود

ما را دنبال کنید...

مسابقه پیش بینی بازی های جام جهانی 2018

آخرین پیش بینی ها

رنکینگ

#
نام
دقیق
تفاضل
برنده
امتیاز
1
13
9
21
1009
2
13
9
16
913
3
16
5
17
883
4
15
4
17
876
5
9
9
14
868
6
13
8
19
864
7
14
9
16
862
8
14
3
25
849
8
12
10
14
849
10
10
11
16
845