۱۱ آذر ۹۷

قرعه کشی مرحله مقدماتی یورو 2020

قرعه کشی مرحله مقدماتی یورو 2020 انجام شد و کشورهای حاضر در رقابتها حریفان خود را شناختند #یورو

متن کامل
قرعه کشی مرحله مقدماتی یورو 2020