۷ آبان ۹۷

قضاوت شیوا یاری در یک دیدار حساس لیگ دسته یک پسران زیر ۲۰ سال در نروژ

علی خسروی داور سابق و کارشناس کنونی داوری ایران این اتفاق را «مهاجرت مغزها این بار در داوری فوتبال» عنوان کرد #شیوا-یاری #داوری #داور-بین-المللی

متن کامل
قضاوت  شیوا یاری در یک دیدار حساس لیگ دسته یک پسران زیر ۲۰ سال در نروژ