۱۰ آذر ۹۷

داوید ویا به ویسل کوبه ژاپن پیوست

ویا پس از چندین سال بازی در MLS تصمیم گرفت فوتبال خود را در ژاپن دنبال کند. #ویسل-کوبه #اینیستا #داوید-ویا #پودولسکی

متن کامل
داوید ویا به ویسل کوبه ژاپن پیوست