۲۳ آبان ۹۷

مصدومیت شدید خامس

ستاره کلمبیایی بایرن به خاطر پارگی لیگامنت زانوی چپ چند هفته غایب خواهد بود. #رئال-مادرید #یوونتوس #خامس #بایرن-مونیخ

متن کامل
مصدومیت شدید خامس