۱۲ آبان ۹۷

حکایت این روزهای استقلال

شانس,فرصت,بخت,اقبال,هرچیزی که اسمش را مینامید در خانه ی استقلال را نمیزند #استقلال

متن کامل
حکایت این روزهای استقلال
۱۰ آبان ۹۷

امیر عابدزاده، عقاب پسر

دروازبان تکیه گاهی است برای آخرین لحظه نومیدی

متن کامل
امیر عابدزاده، عقاب پسر