۲۵ آبان ۹۷

گل دل پیرو

مروری بر گل های مخصوص دل پیرو ستاره سال های گذشته یوونتوس ایتالیا که با ضربات داخل پا و به شکل کات -موزی شکل :))) - به ثمر رسیده و در ایتالیا به این نوع گل ها، گل دل پیرو گفته می شود.