۱۷ آذر ۹۷

گلاره ناظمی، فرزانه توسلی و فاطمه اعتمادی نامزدهای بهترین های فوتسال جهان

شانس بالای نمایندگان ایران برای کسب مقام بهترین های فوتسال جهان بسیار بالا است.

گلاره ناظمی، فرزانه توسلی و فاطمه اعتمادی نامزدهای بهترین های فوتسال جهان

خانم گلاره ناظمی در بخش داوری، فرزانه توسلی در بخش دروازبانی و فاطمه اعتدادی در بخش بهترین بازیکن فوتسال کاندید شده اند.


گلاره ناظمی، فرزانه توسلی و فاطمه اعتمادی نامزدهای بهترین های فوتسال جهان

گلاره ناظمی، فرزانه توسلی و فاطمه اعتمادی نامزدهای بهترین های فوتسال جهان