فوتبال زون
گروه تبلیغاتی آدورا

کاریکاتور اختصاصی ستارگان دنیای فوتبال

کاریکاتور اختصاصی ستارگان دنیای فوتبال

از این پس کاریکاتور ستارگان دنیای فوتبال را بطور اختصاصی از دنیای فوتبال بخش کاریکاتورها مشاهده کنید.
ایده پردازی و طراحی از دوست و طراح خلاقمون سوادا قازاریان