۴ آذر ۹۷

میدان جنگ سوپرکلاسیکو، بوکا جونیورزی ها قبل از بازی تار و مار شدند!

در هنگام ورود اتوبوس تیم بوکا جونیورز، هواداران بیشمار تیم ریورپلاته با سنگ و اشیا مختلف به استقبال گاو چران ها رفتند و چند نفرشان را مصدوم کردند

میدان جنگ سوپرکلاسیکو، بوکا جونیورزی ها قبل از بازی تار و مار شدند!

به دلیل حمله هواداران ریورپلاته به اتوبوس بوکا جونیورز و مصدومیت مربی و برخی از بازیکنان این تیم از جمله کارلوس توز بازی برگشت فینال جام لیبرتادورس با یک روز تاخیر انجام خواهد شد.


میدان جنگ سوپرکلاسیکو، بوکا جونیورزی ها قبل از بازی تار و مار شدند!

میدان جنگ سوپرکلاسیکو، بوکا جونیورزی ها قبل از بازی تار و مار شدند!

میدان جنگ سوپرکلاسیکو، بوکا جونیورزی ها قبل از بازی تار و مار شدند!