۲۴ تیر ۹۷

فهرست برندگان مسابقه پیشبینی جام جهانی 2018 روسیه

پس از رقابتی تنگاتنگ بین تمامی عزیزان شرکت کننده در مسابقه پیش بینی فوتبال زون، برندگان نهایی مشخص شدند که به زودی با این عزیزان تماس خواهیم گرفت.

فهرست برندگان مسابقه پیشبینی جام جهانی 2018 روسیه