۱۸ دی ۹۷

طرفداران عراقی در جام ملتهای آسیا

تصاویری از طرفداران تیم ملی عراق که برای تماشای بازی ها به امارات رفته اند

طرفداران عراقی در جام ملتهای آسیا

طرفداران عراقی در جام ملتهای آسیا

طرفداران عراقی در جام ملتهای آسیا

طرفداران عراقی در جام ملتهای آسیا

طرفداران عراقی در جام ملتهای آسیا