۹ آبان ۹۷

رد پیشنهاد مربیگری رئال مادرید، توسط کونته!

سرمربی موفق ایتالیایی، به خاطر دخالت های مدیر رئال مادرید در کار مربی این تیم را مناسب خود نمی داند

رد پیشنهاد مربیگری رئال مادرید، توسط کونته!

به گزارش اسکای اسپورت آنتونیو کونته رسما پیشنهاد رئال مادرید را رد کرده است.

سرمربی ایتالیایی که به دخالت ندادن مدیران در تصمیم گیری های خود شناخته شده است، به خاطر دخالت های مدیر رئال مادرید در کار مربی این تیم را مناسب خود نمی داند و برای تیم جدید خود تا پایان فصل صبر خواهد کرد.

از این رو باشگاه رئال مادرید نیز سانتیاگو سولاری را به عنوان مربی موقت معرفی کرده است.