۱۲ آبان ۹۷

حکایت این روزهای استقلال

شانس,فرصت,بخت,اقبال,هرچیزی که اسمش را مینامید در خانه ی استقلال را نمیزند

حکایت این روزهای استقلال

میلتون بدل میگوید:اگر فرصتها پشت در خانه شما نمی آید,در دیگری بسازید.
حکایت این روزهای استقلال این چنین است.
شانس,فرصت,بخت,اقبال,هرچیزی که اسمش را مینامید در خانه ی استقلال را نمیزند و حالا شفربرای اینکه از زیر فشار و انتقاد و هوو های هواداران و رسانه ها بیرون بیاید باید به دنبال ساخت دری چوبی و بدون قفل باشد تا فرصت که رسید بدون در زدن وارد شود و روی خوش فوتبال را به پیرمرد آلمانی نشان دهد.
درک زندگی تنها با نگاه به گذشته میسر خواهد بود,اما زندگی کردن تنها با نگاه به آینده امکان پذیر خواهد بود.(سوزن کایر گلکارد)
برای آبی ها درک گذشته خیلی راحت است ,(تاج کبیر آسیا)
آن ها بواسطه دو قهرمانی در آسیا و نام سابقشان خودشان را تاج آسیا میدانند.
اما تمام آنها برای گذشته است و برای اینکه بازیکنان جدید بفهمند در چه تیم بزرگی بازی میکنند.
اما استقلال شفر نگاه به آینده خوبی دارد اما تیمی که جوانانش رهبری در زمین نداشته باشد کنترلش بسی سخت است.
اما دانمارکی ها به این باور دارند که احتیاج انسان را مخترع و مبتکر می کند.
راه چاه استقلال خلاقیت با جوانان است.

نویسنده: علی زمزم نژاد
مدیر صفحه پرطرفدار اینستاگرام legioners_news