۱۰ آذر ۹۷

تیم رویایی زلاتان ابراهیموویچ

تیم رویایی زلاتان ابراهیمویچ با دست خط خودش! زلاتان در کتاب خودش «من فوتبال هستم» که به تازگی منتشر شده است، تیم رویایی منتخب خود را معرفی کرده است.

تیم رویایی زلاتان ابراهیموویچ

تیم رویایی زلاتان ابراهیموویچ

تیم رویایی زلاتان ابراهیموویچ