۲۷ آبان ۹۷

احسان حاج صفی به باشگاه صد تایی ها پیوست

مدافع چپ 28 ساله تیم ملی ایران، در بازی مقابل ترینیداد و توباگو یکصدمین بازی ملی خود را انجام داد

احسان حاج صفی به باشگاه صد تایی ها پیوست