۹ آبان ۹۷

احتمال افزایش تیم های حاضر در جام جهانی از سال 2022

اگر این تغییر انجام شود، آن‌گاه قطر باید در میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ با سایر کشورهای منطقه شریک شود.

احتمال افزایش تیم های حاضر در جام جهانی از سال 2022

فیفا: شاید تعداد تیم‌های جام جهانی از دوره بعد افزایش یابد جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، می‌گوید احتمال دارد افزایش تیم‌های حاضر در جام جهانی از ۳۲ به ۴۸ بجای جام جهانی ۲۰۲۶ از قطر ۲۰۲۲ انجام شود. اگر این تغییر انجام شود، آن‌گاه قطر باید در میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ با سایر کشورهای منطقه شریک شود.